Bữa nay tôi bắt đầu blog Tiếng Việt

Bữa nay tôi bắt đầu blog Tiếng Việt

Chào các anh em. Hôm nay chủ Nhật sắp xếp được chút thời gian tôi ngồi setup kênh tiếng Việt cho blog.

Ý tưởng này cũng có từ lâu vì cũng muốn các nội dung tiếp cận được với nhiều anh em người Việt hơn.

Riêng với các nội dung bằng tiếng Việt, tôi có lập trang facebook fanpage riêng (https://www.facebook.com/transangblog) để chia sẻ mỗi khi có bài mới. Các anh em có nhu cầu hỏi đáp giao lưu có thể ghé qua fanpage hoặc comment ngay trong mỗi bài viết.

Trong blog này tôi gọi tôi xưng anh em cho nó dễ viết. Tôi sinh năm 92, anh em nào hỏi đáp gì thì cứ dựa vào tuổi này mà xưng hô cho tiện.

Hiện tại, blog của tôi đang có bài viết ở 3 ngôn ngữ.

Thân ái.

Buy Me A Coffee